Welcome to the Office of the Municipal Mayor

   
Our Mandate: The Municipal Mayor, as the local chief executive of the municipal government, exercises powers and performs duties and functions as provided by the Local Government Code of 1991. He exercises general supervision and control over all programs, projects, services and activities of the municipal government and ensures efficient, effective and economical governance for the general welfare of the municipality and its inhabitants.
   
Address: 1st Floor New Municipal Hall Building, Quezon corner Rizal St., Brgy. Zone III Poblacion, Atimonan, Quezon
   
Contact Person:
Engr. Rustico Joven Mendoza
Municipal Mayor
mayor@atimonan.gov.ph
   
   
 
 
TOWN PROPER & TOWN EXPANSION PROJECTS
TOWN PROPER & GOVERNMENT FACILITIES IMPROVEMENT
RURAL AREA DEVELOPMENT PROJECTS
Serbisyong Pang-AGRIKULTURA
Serbisyong PangKALUSUGANG
EDUKASYONG TatakMendoza!
Maka-KALIKASANG Programa
Programang Pang-TURISMO
Tahimik, Matiwasay at Payapang Bayan
EXECUTIVE ORDERS

  •RESTRUCTURING THE FUNCTIONAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE OFFICE OF THE MUNICIPAL MAYOR AND CLUSTERING THE MUNICIPAL GOVERNMENT DEPARTMENTS, SECTIONS OR UNIT, FOR EFFICIENT MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF THIS LOCAL GOVERNMENT
  •RECONSTITUTION AND REORGANIZATION OF THE MUNICIPAL HEALTH BOARD OF THIS MUNICIPALITY
   
OFFICE MEMORANDA

  •PURCHASE REQUEST APPROVAL PROCESS
  •CREATION OF TOWN FAIR COMMITTEE
   
OTHER ISSUANCES

   
 
How may we help you?
 
Engr. Rustico Joven Mendoza
mayor@atimonan.gov.ph
 
Rizaldy Veranga
rsv@atim.com
 
 
 
 
MGA ADHIKAIN, PLANO AT PANANAW PARA SA KAUNLARAN NG BAYAN NG ATIMONAN
 
 
ni ENGR. RUSTICO JOVEN U. MENDOZA
Punumbayan
 
 
Imprastrakturang TatakMendoza!
TOWN PROPER & TOWN EXPANSION PROJECTS
 

MANPOWER SKILLS TRAINING & LIVELIHOOD CENTER

Gusaling magsisilbi upang maging pook sa pagsasanay at pagpapanday ng kakayahan ng mamamayan ng Atimonan lalo’t higit sa mga kabataan tungo sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga Atimonanin.

PEOPLE’S ORGANIZATION CENTER

Magsisilbing tanggapan ng mga samahan (PO’s & NGO’s) sa pagpapalakas ng ugnayan upang siyang makatulong ng Pamahalaang Bayan sa pagsasakatuparan ng mga proyekto at programa at maging tagasubaybay upang masigurado na ang lahat ng proyekto ay para sa kapakanan ng mga mamayan.  Ang gusaling ito ay

MODERN RURAL HEALTH CENTER

Gusaling Pangkalusugan na may makabagong anyo upang higit na makatulong sa nakararami sa pamamgitan ng kumpletong kagamitan gaya ng (a) Paanakan, (b) Makabagong Laboratoryo, (c) Serbisyong Diyagnostiko gaya ng X-Ray, ECG at Ultrasound, (c) TB DOTS, at (d) Maayos na Klinika Parmasya at Opisina

NATIONAL GOVERNMENT CENTER

Mas maayos at mabilis na matugunan ang pangangailangan ng mamamayan ang layunin ng gusaling may mga serbisyo mula sa tanggapan ng mga National Government Agencies gaya ng:

• Bureau of Fire Protection
• COMELEC
• DAR
• PhilHealth
• SSS / GSIS
• POEA / OWWA
• DOTrans
• DOST

ATIMONAN CULTURAL & SPORTS CENTER

Magsisilbing sentro ng mga pagdiriwang upang pagdausan ng mga malakihang pagtitipong pampalakasan, kultural at iba pang mga pasinaya

ATIMONAN TOURISM PARK

Higit na mapapalakas ang promosyon ng turismo sa pamamagitan ng paglalagay ng parke na magpapakilala sa kagandahan at turismo ng Atimonan.

NEW FISH PORT

Pagpapalakas at higit na pagpapasigla ng sektor ng pangisdaang pinagkaukunan ng pangunahing kabuhayan ng mga Aimonanin ang bibigyang buhay ng lugar na ito upang pagdalhan ng mga iba’t ibang klase ng isda na nahuhuli sa karagatan ng Atimonan.

NEW ATIMONAN COMMERCIAL CENTER

Pook na sasalamin sa pag-unlad ng Atimonan sa larangan ng komersyo.

NEW PUBLIC MARKET

Isang makabagong pamilihang bayan kung saan makikita ang malinis at mas maayos na bilihan ng mga pagkain.

 
 
 
 
TOWN PROPER & GOVERNMENT FACILITIES IMPROVEMENT
 

MUNICIPAL MOTORPOOL & WAREHOUSE

Higit na mapangalagaan ang mga sasakyan at mga gamit upang lalong mapaglingkura ang mamamayan ng Atimonan

IMPROVEMENT OF SIDEWALKS & STREET LIGHTS

Kaligtasan ng mga kababayan at mga turistang darating  ang layunin ng pagsasaayos ng mga ilaw at mga sidewalks.

MODERN TRAFFIC AND ROAD SIGNS

Ligtas na mamamayan ang dahilan ng pagalalagak ng mga makabagong babala sa kalsada at trapiko para sa mas maayos na paglalakbay ng mga motoristang dumadaan dito at upang maiwasan din ang mga kadalasang sanhi  aksidente sa kalsada.

 
 
 
RURAL AREA DEVELOPMENT PROJECTS
 


STREETLIGHTS

Liwanag sa daraanan at higit na kaligtasan ang dahilan upang ang mga ilaw sa mga daan na magsisilbing liwanag sa mga kalsada sa nasdaakupan ng Atimonan.

LIVELIHOOD CENTERS

Lugar upang higit na mapaunlad ang ang mga produkto ng Bayan ang nasa likod ng pagpapatayo ng gusaling pangkabuhayan sa bayan ng Atimonan.

BARANGAY WATER SYSTEM

Pagpapaunlad ng patubig sa bawat barangay na nasasakupan ng bayan ng Atimonan upang maiwasan ang kakulangan sa tubig.

PURCHASE OF BARANGAY LOTS

Pagbili ng mga lupa sa mga barangay upang pagtayuan ng mga bagong establisyamento, tulad ng, paaralan, basketball court, kapilya at mga health centers at iba pa na mamamayan ang maaaring makinabang.

 
 
 
 
Serbisyong Pang-AGRIKULTURAng TatakMendoza!
SAPAT NA PAGKAIN PARA SA PAMILYANG ATIMONANIN. Sa pamamatnubay ng Pambayang Tanggapan ng Pagsasaka, sisiguraduhing may sapat na produksyon ng mga produktong agrikultural ang mga magsasaka at ang mga pamilyang nakararanas ng kahirapan, sa pamamagitan ng:
 

PALAY SEEDS ASSISTANCE

Patuloy na pagbibigay ng punla ng palay para mas mapataas ang produksyon ng bigas sa bayan ng Atimonan

HIGH VALUE CROP PRODUCTION

Pagpapasigla sa agrikultura ang alawakang pagsasaka ng mga gulay, lalo na ng mga High Value Crops gamit ang mga makabagong teknolohiyang pansakahan

BACKYARD VEGETABLE PRODUCTION

Paghikayat upang magkaroon ng gulayan sa Bakuran para sa mga makaahon ang pamilyang nakararanas ng kahirapan

LIVESTOCK PRODUCTION

Higit na pagpapalakas ng mga  pag-aalaga ng kambing, baboy at manok gamit ang mga makabagong teknolohiyang paghahayop tungo sa maunlad na mamaamayan

LARGE RUMINANTS PRODUCTION

Higit na lalakas ang sektor ng sakahan sa pagpaparami ng mga kabayo, kalabaw at baka sa Atimonan

AQUACULTURE

Dagdag na kabuhayan ang hatid ng pag-aalaga ng tilapia, bangus at alimango

VALUE ADDED PRODUCTS

Ang mga produktong naghahatid ng dagdag kabuhayan ang layunin upang mapalakas ang sakahan sa Atimonan…

 

Pagsasaayos ng Pangisdaan sa Lamon Bay para sa kapaboran ng mga maliliit na Mangingisda ng may pagsa-alang-alang sa iba pang mangingisda

IRRIGATION PROJECTS

Pagpapagawa ng mga karagdagang patubig upang maiwasan ang water shortage sa mga sakahang lupang nasasakupan ng Atimonan 

 
 
 
 
Serbisyong PangKALUSUGANG TatakMendoza!
Sa pamamatnubay ng Tanggapan ng Pambayang Manggagamot, sisiguraduhin ang:
 

HEALTH MANPOWER UPGRADING

Kaalinsabay ng pagpapatayo ng makabagong Rural Health Center, ay ang pagdadagdag at paglinang kakayahan ng mga kinakailangang “Health Manpower”

BARANGAY HEALTH CENTERS

Pagpapagawa ng mga pagamutang pambarangay upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa kalusugan ng mga mamamayan sa bawat barangay.

 
 
 
 
EDUKASYONG TatakMendoza!
 

SPES PROGRAM

Pagtulong upang mas maraming kabataan ang matulungan ang mga kabataan na gustong makapagaral ngunit hindi sapat ang kinikita ng kanilang mga magulang upang sila ay makapag-aral.

MANPOWER TRAININGS

Pagbibigay ng karagdagang training sa mga kabataan ng Atimonan upang mas mapalawak pa ang kanilang mga kakayahan at kaalaman upang makasabay sila sa mga pangangailangan ng makabagong panahon.

IMPROVEMENT OF SCHOOL BUILDINGS & FACILITIES

Pagpapaganda ng mga paaralan at ng mga pasilidad nito upang mas sipagin ang mga kabataang Atimonanin na pumasok sa paaralan at matuto sa kanilang mga aralin.

PURCHASE OF LOT FOR SENIOR HIGH SCHOOL

Pagbili ng mga lupa upang pagtayuan ng mga paaralan para sa mga Senior High School Students upang magkaroon sila ng sapat na silid aralan upang sila ay makapag-aral ng mabuti.

STATE COLLEGE EXTENSION

 

ACADEMIC COMPETITIONS

Pagsasagawa ng mga kompetisyon sa pang-akedimkong larangan upang mas mapa-unlad pa ang talino at talent ng mga kabataan.

 
 
 
 
Maka-KALIKASANG Programang TatakMendoza!
 

SANITARY LAND FILL

Pangangalaga sa kapaligiran ang layunin upang mailagay ang mga residuals na tatabunan ng lupa upang magamit sa mga pananim.

GREENING PROGRAM

Pagprotekta sa kaliakasan ang konsepto ng programang kung saan isinasagawa ang pagtatanim ng mga punong kahoy upang maiwasan ang mga pagbaha.

CLEANING PROGRAM

Kalinisan ng ating bayan ang layon sa pagsasagawa nito upang panatilihing malinis at maayos ang kapaligiran ng ating bayan.

RIVER MANAGEMENT PROGRAM

Pagkalinga sa mga ilog ang nilalayon ng programang magpapanatili ng
malinis na tubig na dumadaloy na tubig sa mga ilog sa Atimonan.

 
 
 
 
Programang Pang-TURISMOng TatakMendoza!
 

ATIMONAN ZIGZAG PARK

Magsilbing pintuan ng turismo sa bayan ng Atimonan at maging sentor ng eko-turismo sa lalawigan ng Quezon

HERBAL MEDICINAL GARDEN

Makapaglagay ng halamanang ng mga halamang gamot na ginagamit na panlunas sa mga karamdaman na magsisilbing alternatibong paraan upang mapanatili ang kinagisnang kultura sa paggagamot ng ating mga ninuno.

ATIMONAN TOWER OF PROGRESS

Mailahad ang mga tampok na programang nagpaunlad sa Atimonan na magiging karagdagang tanawing pang-turismo sa bayan ng Atimonan.

BANTAKAY FALLS

Maipakilala at higit na maging tanyag ang talong ito upang isa sa tampok na lugar ng mga turista sa Atimonan.

CAVES ENHANCEMENT

Mas lalong mabigyang pansin ang pagpapalakas ng turismo sa pamamagitan ng pagpapaganda at pagpapanatili ng likas na ganda ng mga kweba sa bayan ng Atimonan.

ATIMONAN MUSEUM

Paglulunsad ng isang museo upang paglagakan ng mga memorabilia ng bayan ng Atimonan at mailahad dito ang mga bagay, pangyayari, istruktura at mga taong umigit sa kasaysayan ng bayan ng Atimonan

WATER SPORTS COMPETITION

Higit na promosyon upang makilala sa buong mundo ang Atimonan sa pagkakaroon ng mga paligsahang pantubig, tulad ng swimming, diving, snorkeling at iba. Ito din ay isang pagkakataon upang maipamalas ng mga Atimonanin na kaya din nilang makipagsabayan sa larangan ng paglisang pantubig.

ATIMONAN DAY & TOWN FIESTA

Masiglang pagdiriwang sa bayan ng Atimonan upang ipagdiwang ang kapiyestahan ng patron Ñuestra Señora Delos Angeles. Isa din itong paraan upang ipakita ang mga natatanging yaman ng kultura ng bayan ng Atimonan.

ECO-TOURISM ROADS

Mas madaling access sa mga pook pasyalan ang pagpapagawa ng mga daan

LOCAL PRODUCTS & DEVELOPMENT

Patuloy na pagsasanay upang higit na mapakilala ng mga produktong Atimonanin.

 
 
 
 
Tahimik, Matiwasay at Payapang Bayan
(Peace & Order and DRRM Programs)
 

ANTI-DRUG CAMPAIGN

Pagsusulong upang ,as malalim ang pagpapatupad ng pagbabawal sa mga illegal na droga katuwang ang mga barangay officials at mga kapulisan.

CENTER FOR JUVINILE DELIQUENCY

Programa kung saan maglalaan ng isang pasilidad kung saan maaaring kalingain ang mga menor de edad na lalabag sa batas.

CCTV INSTALLATION

Mapanatili ang Atimonan bilang maayos at ligtas na bayan ang layunin ng paglalagay ng mga CCTV  sa buong bayan ng Atimonan upang

RELOCATION AREAS

Makapaglaan ng isang gusaling kung saan pwedeng ilikas ang mga taong apektado sakaling magkaroon ng bagyo, sunog, tsunami, at iba pang natural calamities.

 
 
 
Pangmatagalang Kaunlarang TatakMendoza!
 

INDUSTRIAL AREA

Pagtatalaga ng isang lugar kung saan magkakaroon ng mga bagong oportinad para mga mamamayan sa bayan ng Atimonan.

 
 

MGA PROYEKTO, PROGRAMA AT PAGAWAIN PARA SA KAUNLARAN NG ATIMONAN NA ITUTUKOY O IHAHANAP NG PAGLALAAN MULA SA PAMAHALAANG NASYONAL SA PAMAMAGITAN NI

CONGW. ANGELINA 'DOKTORA HELEN' TAN

CIRCUMFERENTIAL & INTERCONNECTING BARANGAY ROADS

Pagpapagawa ng mga bagong kalsada na magkokonekta sa bawat barangay na nakakonekta sa bayan ng Atimonan.

CONSTRUCTION OF BRIDGES

Pagpapagawa ng mga tulay na mag-uugnay sa mga lugar upang madala sa pamilihan ang mga produktong nagmula sa mga barangay

RIVERBANK FORTIFICATION

Pagpapagawa ng mga istarkturang magpoprotekta sa mga barangay sa nakararanas ng baha.

MULTI-PURPOSE COVERED HALL

Isang makabagong istraktura na maaaring pagdausan ng ibat ibang maliit na pagtitipong pampalakasan, kultural at iba pa.

NEW DIVERSION ROAD

Paglalagay ng bagong kalsadang daraanan mula Brgy. Tagbakin- Brgy. Brgy. Angeles na tinatahak na daan ay ang sa Brgy. Angeles.

BREAKWATER

Pagpapagawa ng mga breakwater para sa proteksyon sa storm surges.

ATIMONAN – MAUBAN ROADS

Pagpapagawa ng daan na magkokonekta sa bayan ng Atimonan at bayan ng Mauban upang mas mapabilis ang pagpunta sa dalawang nsabing bayan.

ADDITIONAL TOURISM ROADS

Paglalaagay ng mga bagong tourism roads sa iba pang parte ng bayan ng Atimonan.

IRRIGATION FACILITIES

Pagbibigay ng mga pasilidad sa palayan ng mga barangay.

LAMON BAY REHABILITATION & DEVELOPMENT

Pagsasaayos at pagpapaganda ng ng Lamon Bay sa tulong ni Congw. Angelina “Doctora Helen� Tan.

AGRICULTURAL SUPPORT SERVICES

Pagbibigay ng mga inprastraktura na kailangan sa agrikultura upang mas mapaunlad pa ito.

STATE COLLEGE

Pagtatayo ng isang Unibersidad na nagbibigay ng libreng edukasyon para sa mga katabataang nais makatapos sa kolehiyo ngunit hindi sapat ang kinikita ng kanilang mga magulang upang sila ay makapag-aral

 

SCHOOL BUILDINGS & FACILITIES

Pagtatayo ng mga karagdagang establisyamento sa mga paaralan upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga bata sa mga silid aralan. At pagbibigay ng mga nararapat na pasilidad na kailangan ng mga mag-aaral.

LYING-IN CLINICS

Pagpapatayo ng mga paanakan sa bayan ng Atimonan ng sa gayun ay mabigyan ng tamang atensyon at medisina ang mga nagdadalang tao.

AFFORDABLE MEDICINES

Pagbibigay ng mga abot kaya ngunit may kalidad na mga medisina/ gamot sa mga taong bayan.

 

 

MGA PROYEKTO, PROGRAMA AT PAGAWAIN PARA SA KAUNLARAN NG ATIMONAN NA ITUTUKOY O IHAHANAP NG PAGLALAAN MULA SA PAMAHALAANG PANLALAWIGAN
SA PAMAMAGITAN NI

GOV. DAVID 'JAY-JAY' SUAREZ

DOUBLE A SLAUGHTER HOUSE

Pagtatayo ng karagdagang slaughter house upang higit na mapalakas ang serbisyo sa mamayan.

JOINT DEVELOPMENT INITIATIVES FOR QUEZON PROTECTED LANDSCAPE

Sa tulong ng pamahalaang panlalawigan sa tulong ni Gov. David Suarez mas mapapaganda ang Quezon Protected Landscape.

JOINT DEVELOPMENT INITIATIVES FOR BANTAKAY FALLS & CAVE

Pagpapaganda at pagsasaayos ng Bantakay falls at ng kweba nito sa tulong ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ni Gov. David Suarez.

LAVIDES BRIDGE REHABILITATION

Pagsasaayos ng F. Lavides Bridge para sa maayos na paglalakbay papunta sa mga barangay at paghahanda sa pagbubukas ng Atimonan – Mauban road.

 
 
 
Office in Action
Atimonan pinarangalan sa Regional Nutrition Awarding Ceremony

NOV
28
2016
Acacia Hotel, Alabang, Muntinlupa City - Nakatanggap ang Atimonan ng Green Banner Award sa naganap na CALABARZON Regional Nutrition Awarding Ceremony (RNAC) noong ika-11 ng Nobyembre na dinaluhan ng ilang mga opisyal ng bayan at barangay mula sa CALABARZON. Dumalo rin si Congw. Ana Marie Villaraza Suarez na silang tumanggap ng parangal para sa lalawigan ng Quezon.

Iginawad ang Green Banner Award sa bayan ng Atimonan bilang isa sa Outstanding Municipality sa Lalawigan ng Quezon. Nasungkit rin ng lalawigan ng Quezon ang pagiging Outstanding Province sa buong Rehiyon.
Dagdag