A1E dinitalye ang Hiring Process sa Power Plant Project


Bookmark and Share
 
 
 
 
SEP
15
2016
Noong August 31, 2016 ay nagkaroon ng pagtalakay ang Atimonan One Energy (A1E) patungkol sa recruitment and selection hiring process.

Naunang magbigay ng pananalita tungkol sa Recruitment & Selection Hiring Process si Bb. Aileen Nahil na isang HR Specialist at Bb. Eloisa Romero na isa namang Corporate Social Responsibility (CSR) Coordinator ng A1E.

Dito ay nagbigay sila ng kaalaman ukol sa kung papaano sila tumatanggap ng mga aplikante para sa Atimonan One Energy Office o sa field work man at mga kakailanganing tao sa pag tatayo ng power plant sa Sitio Carinay Atimonan, Quezon.

Gayundin batid nila na ang Meralco Powergen at Atimonan 1 Energy (A1E) kasama ang iba pang power plant ay Equal Opportunity employer na hiling rin nila ay may willingness at capability ang mga aplikante.

Nabanggit rin na masisimulang gawin ang Power Plant sa oras na ang 71 affected families na naninirahan sa pagtatayuan ng nasabing planta ay mailipat na sa mga bahay na kaloob ng A1E.

Meron ding nakahandang board and lodging naman para sa mga matataggap na foreman, welder, mason o karpentero at iba pang kakailanganing magtrabaho sa pagtatayo ng nasabing planta na kung saan ay magagamit nila ito sa araw-araw na pamamahinga at matutulugan pagkatapos ng trabaho.
 
Bookmark and Share